Skala molowa

Skala jest to wzór dla szeregu dźwięków, wyznaczający ścisłe odległości pomiędzy tymi dźwiękami. Kolejne dźwięki skali oznacza się cyframi rzymskimi, tworząc stopnie.
Skala molowa, zwana też skalą minorową to siedmiostopniowa skala, w której VIII stopień jest powtórzeniem I stopnia o oktawę wyżej.
Skala molowa eolska: skala molowa eolska Oznaczenia odległości między dźwiękami: 1 – cały ton, 1/2 – półton.

Nauka gry na pianinie. Toruń

Lekcje - nauka gry na pianinie. Toruń