Skala durowa

Skala jest to wzór dla szeregu dźwięków, wyznaczający ścisłe odległości pomiędzy tymi dźwiękami. Kolejne dźwięki skali oznacza się cyframi rzymskimi, tworząc stopnie.
Skala durowa, zwana też skalą majorową to siedmiostopniowa skala, w której VIII stopień jest powtórzeniem I stopnia o oktawę wyżej.
Skala durowa naturalna: skala durowa naturalna

Skala durowa miękka: skala durowa miękka

Skala durowa harmoniczna: skala durowa harmoniczna Oznaczenia odległości między dźwiękami: 1/2 – półton, 1 – cały ton, 1 1/2 - cały ton i półton.

Nauka gry na pianinie. Toruń

Lekcje - nauka gry na pianinie. Toruń