Półton

Półton to najmniejsza odległość między dwoma dźwiękami w systemie równomiernie temperowanym - jednostka, którą mierzymy różnice wysokości.
Na klawiaturze jest to odległość między dwoma sąsiednimi dźwiękami.

półton - ilustracja na klawiaturze 1klawiatura

Klawisze oznaczone kolorem czerwonym ilustrują półton, gdyż leżą obok siebie.


półton - ilustracja na klawiaturze 2klawiatura

Półton nie zawsze leży między białym i czarnym klawiszem. Klawisze oznaczone kolorem zielonym również tworzą półton, gdyż leżą obok siebie.

W notacji muzycznej półtony dzieli się na:
półton diatoniczny – który zawiera się między kolejnymi stopniami, np. (kolejno w taktach poniżej) e-f, a-b, e-dis, ges-f i jest sekundą małą;
półton diatoniczny półton chromatyczny – który powstaje przez zmianę tego samego dźwięku za pomocą znaków chromatycznych, np. (kolejno w taktach poniżej) d-dis, a-ais, e-es, ges-g i jest prymą zwiększoną.
półton chromatyczny

Nauka gry na pianinie. Toruń

Lekcje - nauka gry na pianinie. Toruń